Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

iustus-sexus
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromaurinko aurinko viabrianmay brianmay

October 29 2017

9613 8c9f
Reposted fromstockholmskisindrom stockholmskisindrom viadivi divi
iustus-sexus
4533 b0d7
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
6233 a730

David Bowie.

Reposted fromnickdrake nickdrake viaRudeGirl RudeGirl

August 24 2017

iustus-sexus
0860 7d12 500
Reposted fromPoranny Poranny viachceblantao5rano chceblantao5rano
iustus-sexus
5798 15b6
iustus-sexus
0446 414b
Reposted fromkatalama katalama viadivi divi
iustus-sexus
5490 974b 500
Reposted fromvandalize vandalize viadivi divi
iustus-sexus
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil viadivi divi
iustus-sexus

August 05 2017

iustus-sexus
7549 2482
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRudeGirl RudeGirl
iustus-sexus
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viamefir mefir

July 30 2017

iustus-sexus
0422 be7f 500
take me and please don't drink with me, don't talk to me and don't sleep with me
iustus-sexus
please give me my old posts back
iustus-sexus
2966 851a
Reposted fromnazarena nazarena viamefir mefir
iustus-sexus
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRudeGirl RudeGirl
iustus-sexus
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
iustus-sexus
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
iustus-sexus
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viacytaty cytaty
iustus-sexus
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl